[OUSTATS] - Bosnia Herzegovina vs Montenegro
 Bosnia Herzegovina vs Montenegro - [Over/Under Stats]
Over 2 Under 2
Total Bets:  133 (50%)  132 (50%)
Total Bets: 19 (68%) 9 (32%)
Total Staked: AB$4,750,000.00 (54%) AB$3,975,000.00 (46%)
Where is the AB$ at? (Overall):
= Over (54%)     ||      = Under (46%)

Where is the smart AB$ at? (Top 50):
= Over (65%)     ||      = Under (35%)Top 50 Tipsters Bet Stats
Over 2 - 8 bets (57%)
AB$275,000.00 (65%)
Under 2 - 6 bets (43%)
AB$150,000.00 (35%)
 No.  Tipsters: Odds
 4.
8 days ago
  SOCCERAIDEN
  > 2 1/4 @ 2.05
 10.
8 days ago
  Hr|th|k
  > 2 1/4 @ 1.975
 18.
7 days ago
  mrbigkies
  > 2 1/4 @ 2.075
 26.
7 days ago
  ในฝันคนล่าฝัน
  > 2 @ 1.825
 29.
8 days ago
  *******RAYS*******
  > 2 1/4 @ 2.075
 36.
7 days ago
  virtualSTRIKEr
  > 2 @ 1.825
 41.
10 days ago
  Redhill-81
  > 2 1/4 @ 1.975
 48.
8 days ago
  KEN3333
  > 2 1/4 @ 2.025
 No.  Tipsters: Odds
 3.
8 days ago
  sasa888
  < 2 1/4 @ 1.825
 6.
7 days ago
  SPERRL
  < 2 @ 2.075
 12.
8 days ago
  brnrd826
  < 2 1/4 @ 1.80
 32.
7 days ago
  jdpd
  < 2 1/4 @ 1.80
 37.
7 days ago
  [email protected]
  < 2 @ 2.05
 45.
8 days ago
  tinhamodek
  < 2 1/4 @ 1.825